Správa nemovitostí

PrintRole správy komerčních nemovitostí (CPM) je zcela zásadní. Obvykle je správa nemovitostí v kompetenci obchodních oddělení, v některých případech jde o těsnou spolupráci s facility managementem. Z velké části se zaměřuje hlavně na účetnictví a rozpočty jednotlivých nemovitostí, zvláště pokud jsou některé z obsazených nebo vlastněných nemovitostí pronajaty jiné organizaci nebo podniku.


Stejně jako u rozpočtů je zde přidaná odpovědnost za komerční servis pro obchodní potřeby nájemců. Po celou dobu nájmu je úkolem CPM zajistit, že nemovitost je v dobrém provozním stavu. Je třeba zachovat odpovídající příjmy z pronájmu, a to zahrnuje i odpovědnost za získávání nových nájemníků v případě potřeby. Z hlediska změn na trhu a v podnikání je interně prováděná správa komerčních nemovitostí pod stále větším tlakem.

CPM musí najít nové způsoby, jak přilákat a udržet podnikatele. Podpora a pomoc je zapotřebí zejména v zajištění rychlých a přístupných údajů o účtech nájemců, jednotlivých pronájmech, rozdělení prostor k jednotlivým pronájmům, dočasných licencích, stejně jako reklamě. Většinu z toho lze dosáhnout nastavením systémů a procesů, které pomáhají maximalizovat příjmy z majetku a současně mít jasný přehled o nákladech. Je nanejvýš pravděpodobné, že CPM nebude jediná složka, která bude potřebovat přístup k datům. I další oddělení jako finanční a účetní je budou potřebovat používat.

Outsourcing správy majetku

Můžeme vám podat pomocnou ruku tím, že přesně rozebereme to, co potřebujete, a ukážeme vám možnosti. Pomůžeme i poskytnutím dočasného nebo dlouhodobého řešení, které potřebujete. Pokud jde o to dostat ty správné lidi nebo vyškolit stávající pracovníky a poskytnout jim ty správné nástroje a systémy, pak vám můžeme pomoci.

Obvykle začínáme kontrolou celkové obchodní strategie z hlediska rozšíření nebo konsolidace a s tím souvisejícího potřebného nemovitostního portfolia. Na základě zjištěných údajů pak pro vás vytvoříme specifickou strategii rozvoje nemovitostí. Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak nastavit nebo spravovat své portfolio nemovitostí, obraťte se na nás a my s vám rádi prodiskutujeme různé možnosti, které jsou pro vás k dispozici.