Výstavba

Stavba podle HC

Po plánování a po fázi návrhu,je samotná stavba to, co zavádí facility management do praxe. Tvrdá práce teprve přijde, a proto je důležité investovat do zdroje odborných znalostí, které zajistí, že řízení stavebního projektu bude efektivní a komplexní. Pokračující strategie musí zahrnovat i plánování a návrhy, které vám pomohou zvážit, jaký dopad a význam má každá část na budoucí využití a provoz, a proč jsou nutné.

Průvodce Hein Consulting ke stavebnímu procesu typického zařízení:

Construction

Plánování a projektování

Při stavbě vašeho zařízení je důležité mít dokumentaci z předchozích fázích plánování a projektování. Pokud byly obě důkladně provedené, pak zahájení procesu řízení stavební realizace bude snazší.

Řízení stavební realizace

Stavební projektový manažer bude mít konkrétní zkušenosti s vedením výstavby. HC pracoval na stavebních projektech po celém světě, takže má schopnost čerpat z odborných znalostí a zkušeností v obrovském rozsahu.

Zadávání zakázek

Projektový manažer musí zajistit nejlepší zdroje hodnot, včetně materiálů, výrobků a osob. Vzhledem k tomu, že se práce realizují v několika etapách je velice významná jasná a přesná komunikace.

Inženýring

Kvalitním provázáním konkrétních odbornosti bude realizace stavby úspěšnější. Stavební inženýři, odborníci na mechanické, elektrické a instalatérské práce, geotechničtí a konstrukční inženýři zváží různé prvky výstavby a rozvinou nové vzájemně se doplňující perspektivy.

Životní prostředí

Při plánování a při fázi návrhu byly brány ohledy na životní prostředí i na platné právní předpisy v této oblasti. V této fázi je uvádíme do praxe. To představuje nutnost soustředění se na každodenní chování a průběžnou péči o lokalitu, stejně jako o zařízení samotné.

Zdraví a bezpečnost

Nynější staveniště bude domovem vašeho nového zařízení, je ale také potenciálním zdrojem nejrůznějších úrazů. Bezpečnost a ochranu zdraví je třeba brát v úvahu jak u lidí pracujících na samotné výstavbě, stejně jako promýšlet její právní důsledky pro koncové uživatele. Posouzení rizik ve fázi plánování a sledování lokality pomáhá průběžně hodnotit bezpečnost této lokality a přináší konečný úspěch pro všechny zúčastněné.


Pokud hledáte praktickou podporu nebo další informace z naší kompletní škály služeb na objektech, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.