Požární ochrana

Shoda nebo jiný pohled

Mnoho organizací považuje požární bezpečnost za pouhou otázku shody, tj. splňovat zákonné normy pro prevenci a požární ochranu. Co se však stane v případě, kdy k této otázce přistupujeme z hlediska řízení rizik? Zvažte, jaké by byly ztráty příjmů, co by znamenalo přerušení podnikání, a jak zničující by pro společnost byla ztráta odborného zázemí, které tvoří vaši lidé. V tom okamžiku spatříte, jaký potenciál může mít odlišná strategie.

Plánování integrovaného přístupu

Dream TeamDobrá strategie požární ochrany zahrnuje jasný plán řízení rizik, který vám umožní účinnější prevenci a ochranu majetku vaší společnosti před ohněm. Zavedení systému požární ochrany vytváří příležitost snížit náklady na požární zabezpečení a ochranná opatření prostřednictvím lepšího projektování a plánování. Pokud se budete chovat proaktivně a budete neustále upozorňovat na svoji požární strategii, můžete pokračovat ve snižování nákladů.

Scénáře a plány

Je třeba identifikovat rizika a podle nich navrhnout nejlepší a nejhorší možné scénáře. Je třeba mít jednoduché, jasné a stručné postupy, které vám umožní řešit potenciální mimořádné situace. Pokud jde o možné typy ohrožení, buďte praktičtí a realističtí. Nic se nemá přehánět.

Klíčem k plánování scénářů je ujistit se, že máte jasnou představu o tom, jak vypadá úspěšně zvládnutá situace, a také do jaké míry mají být vaše preventivní a ochranná opatření efektivní. Zaměřte se na kvantifikovatelná rizika, na dopad požáru na škody na majetku a ztráty na životech.

Nezapomeňte vzít v úvahu stav zařízení a jeho strukturální integritu, stejně jako jeho protipožární odolnost po dobu životnosti budovy, jakož i protipožární a preventivní systémy.

Školení a přístup

Je důležité, aby přístup k požární ochraně byl založen na potřebách podniku a zařízení, a také na rizicích, která jste určili. Z tohoto důvodu jsou pro vaše zaměstnance důležitá školení a praktický nácvik požárních postupů. Pravidelný nácvik má vliv na chování lidí v nouzi, jakož i na zvyšování povědomí o tom, na co dávat pozor a na koho se obrátit.

  • Technologie protipožárního zabezpečení
  • Modely požárně-bezpečnostních řešení
  • Průzkumy požární bezpečnosti
  • Poradenství v oblasti požární ochrany
  • Nouzové plánování
  • Zajištění shody
  • Přístupnost
  • Požární rizika pro uživatele budovy
  • Požárně-bezpečnostní inženýrství
  • Projektování požární ochrany

Náš přístup je vždy založen na potřebách podnikání našich klientů. Naše řešení kladou důraz na aktivní přístup a odrážejí funkčních požadavky na zařízení v oblasti požární techniky a služeb pro řízení rizik. Pomůžeme vám maximalizovat vaši požárně-bezpečnostní strategii. Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak nastavit váš požárně-bezpečnostní systém, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.