Podpora společností

Pomůžeme vám optimalizovat vaše zdroje, modernizovat pracovní postupy a nabídneme vám originální servis, který zahrnuje zmapování klíčových procesů. Zefektivněním klíčových procesů vám pomůže být konkurenceschopnější a inovativnější.

FacilitiesFacility Management (FM) se zaměřuje na propojení prostor, infrastruktury, lidí a firmy s cílem integrovat podpůrné služby ve společnosti. Poskytujeme služby na všech úrovních organizace. FM je odvětví s neustálým vývojem a inovacemi. Výzva spočívá ve snižování nákladů při neustálém zvyšování výkonu zaměstnanců a tím i zvýšení přidané hodnoty.


Konečným cílem Facility manažerů je vytvořit bezpečné, produktivní a dobře udržovatelné pracovní prostředí. Mezi další cíle patří řízení změn, podpora potřeb zaměstnanců i samotného podnikání.

K dosažení těchto cílů FM je zapotřebí vyvinout koordinovaný přístup, který zajišťuje požadavky od všech zainteresovaných stran v organizaci. To vše hraje roli ve všech etapách plánování nového provozu/nemovitosti i při optimalizaci stávajícího zajištění. Přesně v tomto Vám Hein Consulting může pomoci.

Plánování

Toto se týká obchodních případů, které s sebou přinášejí specifika související s umístěním objektu, jeho uspořádání, alternativních prostor, soupisu toho, co je potřeba, včetně dodávek a hodnoty aktiv.

Projektování

Tato oblast zahrnuje odborné znalosti architektů a inženýrů, stejně jako vlastního projektového řízení včetně analýzy rizik. Mezi další zásadní aspekty projektování ve Facility managementu je vliv nemovitosti/provozu na životní prostředí při současném zachování inovativnosti a produktivity pracoviště.

Výstavba

Součástí výstavby je vypracování strategie, projekt zajištění, navržení koncepce a zajištění projektové dokumentace, stejně jako řízení a zajištění realizace vlastní výstavby. Zajištění efektivnost každého procesu nebo investice z hlediska nákladovosti a to prostřednictvím hodnotového inženýrství.

Facility Management (FM)

Tato oblast se zabývá řízením, rozvojem a průběžnou inovací správy majetku stejně jako integrovanou podporou každého pracovníka ve společnosti. Zahrnuje komplexní propojení od počáteční fáze plánování až po celkové náklady vynaložené na provoz majetku, provozní efektivitu a vytváření optimálního prostředí pro výkon základní činnosti každého jednotlivce.

Pokud hledáte praktickou podporu nebo další informace z naší kompletní škály služeb pro provozy, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.