Řízení dodavatelů

Optimalizace dodavatelského řetězce

Dnešní trhy se mění rychle a neustále. Jak se s těmito změnami dá udržet krok? Jednou z možností je posoudit, jak dobře funguje váš dodavatelský řetězec. Když funguje dobře, můžete získat hodnotu po celé jeho délce. K dosažení tohoto cíle je potřeba flexibility a transparentnosti. Je třeba zmapovat proces a provést změny v případě, že to je potřeba. To je management dodavatelského řetězce.

„Minimalizovat náklady, maximalizovat zisky, zvýšit úroveň služeb“

Pokud pracujete v prostředí, kde neustálá změna je standardem, musíte mít konkurenční výhodu vyplývající ze zkrácení času jednotlivých cyklů a snížení celkových nákladů na logistiku. To znamená, musíte strategicky plánovat – a neustále přepracovávat – své sítě, aby to mělo vliv na váš hospodářský výsledek.

Ve Facility managementu toto plánování přímo souvisí s optimalizací následujících prvků:

SCM-1

 • Poloha a velikost budovy
 • Kapacita budovy
 • Globální analýza zdrojů
 • Dodavatelský řetězec
 • Plánování kapacity a rozpočtování
 • Mapování potřeb pracovníků po službách
 • Distribuční metody a zásady
 • Insourcing versus outsourcing
 • Sezónní vlivy a analýza růstu
 • Náklady na inventář versus ohrožení a omezení služeb

K dosažení tohoto cíle musíte mít holistický přístup. Začněte zkoumáním různých jednotlivých obchodních jednotek ve vaší organizaci. Přinášejí vám maximální možný zisk? Využíváte naplno všechny možnosti a dovednosti, které máte k dispozici? Neprovádějí pracovníci zbytečné ztrátové operace, které by bylo možno zajistit efektivnější službou?

SCM-2 Vypracujte si a určete nejlepší cesty na trhu. Jaké řešení je nákladově nejefektivnější a nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy? Management dodavatelského řetězce znamená vytvořit tok, který vyhovuje jak potřebám vaší organizace, tak vašich klientů. Návrh modelu pro management dodavatelského řetězce:

 • Provozní procesy a jejich návrhy
 • Aplikace procesů a implementace řešení
 • Studie provozního Workflow a plánování požadavků na zdroje

Pokud hledáte praktickou podporu a pomoc se zefektivněním a řízením vašeho dodavatelského řetězce, nebo další informace z naší komplexní nabídky služeb pro budovy a provozy, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různé možnosti, které jsou pro vás k dispozici.