Projektování

Skvělý projekt udělá skvělý dojem

Projektování je proces, který posouvá plánování o další krok v jeho vývoji. Projekt vám umožní soustředit zdroje a vyvinout jedinečnou strategii, která přesně odpovídá Vašim potřebám. Projektové řízení se stává důležitým nástrojem při projektu stavby. Musíte být schopni optimalizovat své zdroje, provádět analýzu rizik a řídit celý proces. Projekt převádí koncept do skutečnosti tak, aby zapadl do celkové strategie rozvoje.Doporučení Hein Consulting pro proces projektování:

Stavte na znalostech odborníků:

DesignPodle vašich potřeb vám pomůžeme s následujícími odbornostmi: Stavební firma, inženýři, stavební inženýři, jednotlivé profese, TDI, projektanti či architekti. Využitím všech odborných znalostí budou další fáze procesu plánování přesnější.

Projekt interiéru

Zvažte interiérový projekt a prostorové uspořádání, definujte standardy pracovního prostředí a jednotlivých pracovišť před dokončením výstavby objektu. CAD, stejně jako nauka o prostorovém plánování, Vás může provést procesem navrhování. Váš majetek, stejně jako vaši lidé, musí být schopni fungovat v jednom objektu. Současně je nutné vzít v úvahu potenciál dalšího růstu společnosti.

Nejlepší hodnota

Vhodným zadáváním zakázek zajistíte nejlepší poměr kvality a ceny. Cena by měla zahrnovat veškeré materiály, koordinační poplatky/režii a také lidské zdroje. Výstavba zařízení musí být ekonomicky únosná. Rozpočet je vhodné sestavovat právě v této fázi projektování.

Udržitelný rozvoj

Je třeba zvažovat vliv zařízení na životní prostředí a udělat vše pro to, aby bylo co nejvíce udržitelné. V tomto ohledu mohou existovat i významné právní dopady, proto je v této fázi velmi důležité vyhledat odbornou radu. Kapitálové investice do udržitelnosti mohou posílit dobré jméno společnosti, stejně jako mohou vést ke snížení emisí a dlouhodobých nákladů. V této fázi projektu je proto velmi důležité brát hledisko udržitelnosti v úvahu.

Pokud hledáte praktickou podporu a nebo další informace z naší nabídky služeb, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.