Příklad typické implementace FM systému

Zde uvádíme příklad, jak HC přistupuje k projektu, jakou používá metodiku a jak předpokládá plánování projektu:

Mějte na paměti, že načasování projektu je závislé na složitosti vazeb, počtu rozhraní atd. Do úvahy je třeba vzít kvalitu a dostupnost stávajících informací a schopnost a kompetenci lidí, kteří budou nový systém používat.

Stejně jako u většiny jiných projektů, je na počátku potřeba vznést otázky na „základní potřeby“:

 • Jaké řešení očekáváte?
 • Co očekáváte od užívání software?
 • Jaký výsledek musí být dosažen?
 • Jak rychle musí být tyto výsledky dosaženy?
 • Jste připraveni přepracovat obchodní procesy?

Jsou zde však další okolnosti, které je potřeba zvážit před implementací softwaru, jakou je například aktuální a budoucí vliv na IS / IT strategii. Posuďte dopady na:

 • Informace
 • Data
 • Odpovědnosti
 • Náklady / Rozpočet
 • IT / IS bezpečnostní požadavky

Přemýšlejte o tom, co chcete, aby se nový FM systém dělal. Uvědomte si, že není potřeba pořizovat si systém, který umí vše od A do Z, a stojí milióny korun, pokud jediné co skutečně potřebujete je několik aktualizovaných informací o užívání prostor nebo nájemních smlouvách. Některé základní prvky plánování však není možno opominout, a proto je potřeba zvážit některé z následujících parametrů:

 • Kvalitu
 • Flexibilitu a / nebo mobilitu
 • Náklady a přínosy
 • Informace
 • Organizaci

Metodika pro předběžný výběr realizaci

IWMS-Pre-selection-to-implementation

Jednou z nejdůležitějších věcí je porozhlédnout se po možné nabídce na trhu, porovnat svou poptávku s nabídkou širokého pole nabízejících firem a systémů, které rámcově odpovídají poptávce vaší FM podpory. Projděte si tuto nabídku a postupně zpřesňujte a zkracujte seznam možných dodavatelů podle skutečné potřeby vašeho podniku (vytvořte tzv. short list).

Dále si vyžádejte předvedení nabízených systémů tak, aby prezentace prokázaly splnění přísných kritérií, které vaše podnikání vyžaduje. Otestujte si jednotlivé dodavatele z short listu, jak jejich systém plní požadovanou funkcionalitu a současně si ověřte, jak bude dodavatel schopen s vámi spolupracovat. Mějte na paměti, že nejen software musí odpovídat vámi stanoveným požadavkům, ale že musí nastat i soulad mezi dodavatelem, interními investory (objednateli/uživateli) a budoucím rozvojem celého systému.  Podpora dodavatele softwaru a jeho „helpdesk“ musí být schopny plně sloužit všem vašim potřebám vždy, když je budete potřebovat.

Rozhodování o software

Demos-of-shortlisted-FM-Systme-Vendor-1024x683

Nezapomeňte, že dobrý projekt s dobře připravenými daty, motivovaný a kvalifikovaný projektový tým na vaší straně, stejně jako na straně prodejce, bude klíčem k úspěšné realizaci.

HC je nezávislý na jakémkoliv softwarovém systému. Jsme proto připraveni spolupracovat s vámi na analýze a výběru toho nejlepšího systému, který bude vyhovovat vašim stávajícím a budoucím potřebám vyplývajícím ze strategie vašeho podnikání a strategie IT / IS. Připravíme a zrealizujeme školení vašich týmů a vybereme nejvhodnější procesy, stejně jako nejkvalitnější informace, které bude možno získat z ostatních zdrojů společnosti např. ze stávajících firemních informačních systémů (ERP – jako je SAP), nebo z jiných finančních systémů.

Budeme spolupracovat se všemi významnými účastníky vašeho podnikání tak, abyste dosáhli na úspěšnou implementaci plně podporující vaše podnikání. Jsme připraveni převzít vaši podporu i v případě, kdy se rozhodnete systém CAFM / IWMS plně outsourcovat. Pokud hledáte praktickou podporu, obraťte se na nás a my s vámi rádi projdeme různé možnosti, které v této oblasti můžete aplikovat.