Informační management

V informacích je síla

Working WomanVaše informace jsou to, co dává vašemu podnikání sílu. Nezáleží, jestli jde o informace elektronické nebo fyzické. Bez ohledu na platformu, kterou používáte k jejich shromažďování a šíření, určuje právě způsob, jakým usměrňujete tok informací, jak úspěšný a efektivní váš podnik bude.


Informační management je svázán s technologiemi a komunikací. Umožní vám efektivně komunikovat s ostatními. To vám pomůže řídit a informovat ostatní, poskytovat služby zákazníkům a vytvořit si vůdčí postavení v oboru.

Informace, které procházejí vaší firmou, je třeba zpracovat a doručit. Vaše organizace proto musí být navržena takovým způsobem, aby toto bylo možné udělat efektivně. Bez ohledu na to, odkud data pocházejí, zda jsou papírová nebo elektronická, nebo kolika kanály musejí projít – např. smartphone nebo notebook – musíte mít pro správu těchto informací strategii. Musíte být schopni je zachytit a uložit je a v pravý čas je šířit mezi ty pravé lidi. Toto je informační management.

Jak můžeme pomoci?

Hein Consulting vám pomůže analyzovat strukturu, kterou potřebujete pro správu informací. Rádi vám poradíme v oblasti technologií – např. datových serverů nebo databází – které vám pomohou organizovat a řídit informace.


Prvním krokem je porozumět vaši organizaci a podnítit všechny zainteresované strany z různých týmů nebo oddělení, aby připojili svůj náhled na věc. Každá ze zúčastněných stran musí pochopit, co je s informacemi třeba udělat, a přijmout tyto postupy jako těžiště informační politiky.

Informační management je úzce spjat s kulturou a etikou organizace. Soukromí, ochrana a důvěra, to jsou tři faktory, které jsou stále nedílněji spojené s přístupem k informacím a jejich šířením. Zejména pokud se do procesu zapojují i třetí strany. Je rovněž důležité, jak budete informace uchovávat. Vše, co souvisí s užíváním informací, musí být naprosto transparentní.

Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak nastavit program pro správu informací, prosím, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různé možnosti, které jsou pro vás k dispozici.