Inteligentní technologie

Podnikání potřebuje technologie

Technologie i podnikání se neustále vyvíjejí. Po pravdě jedinou konstantou, kterou skutečně uznáváme, je změna. Neustále je třeba nacházet způsoby, jak uspokojit poptávku. A tím, jak se stáváme stále úspěšnějšími, tato potřeba jen roste.

Inteligentní technologie vám umožní soustředit se na výkon a růst. Také vytvářejí rovnější podmínky podnikání. Například cloudové aplikace daly mnoha menším firmám schopnost konkurovat v mnoha ohledech nadnárodním společnostem. Odstraňují potřebu nákladných aktualizací softwaru a umožňují malým firmám hrát na silnou stránku své flexibility a využívat zdroje podle potřeby, takže jsou nákladově efektivnější.

Inteligentní technologie pokrývají mnoho průmyslových odvětví. Princip pro posouzení, zda budou vyhovovat vašemu podnikání, je však vždy stejný.

Jak vám může Hein Consulting pomoci?

  • Začněte strategií. Zpracujte analýzu svých lidí, zařízení a stávající technologie. Zjistěte, jaké jsou vaše zdroje a  schopnosti, kde jsou nedostatky a jak byste je mohli překlenout. Kde se vám nedostává vlastních znalostí, opřete se o odborné zkušenosti.
  • Vypracujte plán pro růst. Kam se chcete dostat? Tento cíl použijte jako výchozí bod a pak pracujte pozpátku. Zvažte, jaké nástroje byste mohli potřebovat, abyste se dostali k vytčenému cíli, a jak budete fyzicky schopni pojmout všechny nové zákazníky / produkty / prostory, pokud váš růst bude probíhat podle předpokladů.
  • Pochopení technologie samo o sobě nestačí. Technologie pracují společně s vaší infrastrukturou lidí a zdrojů. Každá nová technologie musí být schopna fungovat na obdobném principu. Nová technologie, kterou nikdo neumí použít, je mnohem dražší a nebude přinášet žádný efekt v podobě nových příjmů. Nepomůže vám růst, ale bude pouze vyčerpávat vaše zdroje.
  • Zjistěte si, jaké jsou výhody vaší inteligentní technologie a jaké přinese rozdíly. To pomůže zajistit vstupní poznatky od všech zúčastněných stran.
  • Mějte solidní plán implementace a ujistěte se, že nikde nevázne komunikace. Zajistěte, aby každý tým věděl, jak nová technologie ovlivní jeho práci a jak máte v plánu, aby každý tým jednal v průběhu implementace. Mějte jasnou strategii rozdělení rolí.

Pokud hledáte praktickou podporu, jak udržet vaši organizace na špičce nejnovějších technologií, kontaktujte nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různé možnosti, které jsou pro vás k dispozici.