Správa CAD dokumentace

CAD-1 CAD výkresy, nebo jinak počítačem podporované projektování je další generací v plánování a projektování. Jedná se o nástroj, který je potřeba pro sledování a řízení majetku a služeb nejen po dobu projektu, ale i pro následné fáze realizace a provozování, případně pro fázi zaměření, pokud majetek byl převzat později. Tyto nástroje umožňují sledování všech informací potřebných pro tyto operace. K informacím lze přistupovat pod zabezpečením, což zajistí citlivá data (jakými mohou být kamery či přístupová místa) a to jak interně, tak externě.

Pomáháme našim klientům vytvořit a udržovat přístup k výkresové dokumentaci. Považujeme za velice důležité, aby byl historicky evidován záznam všech přístupů, sdílení, změn převodu práv k přístupu a k datům, i v případě, kdy se změní personál.

Podporujeme naše klienty při stanovení jasných rolí jednotlivých pracovníků jak v běžných provozních operacích, tak i pokud jde o CAD výkresy a vedení záznamů. Toto lze zajistit jak interně, tak i prostřednictvím pracovníků třetích stran. HC nabízí pomoc při výběru software i hardware, provozní i manažerská školení, a to vše s možností každodenního posouzení přínosů těchto procesů.

Skenování dat

Scan2Data je nová služba poskytovaná HC na trhu správy majetku. Zákazníky jsou FM organizace, velké korporace s rozsáhlejšími majetky, která zahrnují běžná, jakož i specifická či specializovaná zařízení v rámci svého nemovitostního portfolia.

Naše obchodní nabídka pokrývá primární, sekundární i terciární sektor. Pro účely plnohodnotného sledování stavu a hodnoty majetku, Scan2Data umožňuje implementovat kontrolní nástroje i prvky dlouhodobého plánování.

CAD-2

Data Management

Jsou to informace a ne vlastní technologie, které jsou významné. Abyste maximalizovali využití svých majetků, dodáme vám správné informace v pravý čas, ve kterém je budete potřebovat. Je významné, aby typ a integrita informací probíhajících dějů přinesly nejvyšší přidanou hodnotu vašemu podnikání.

Jako nezávislí odborníci v technologiích, facility managementu a personalistice, chápeme vaše organizační požadavky a potřebu relevantních dat pro správné podnikatelské a obchodní rozhodnutí. Úzkou spoluprací s vašimi týmy vypracujeme různá data, která budou potřebná pro podporu jejich činností.

Jasné, stručné a správné rozhodnutí o datech a následná jednoznačná implementace provedená na začátku projektu se projeví později jako významný počin pro získání přesných, relevantních a užitečných informací. Proto je nezbytné pochopit principy standardních sjednocujících modelů, které organizace přijme. Do těchto firemních modelů (CAD standardů) je vhodné v co možná nejvyšší míře zapracovat nadnárodní či mezinárodní standardy, které následně umožní společnosti porovnání jejích procesů s oborovými či hospodářskými výsledky jiných organizací.

Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak zajistit pro vaši organizaci nejnovější technologie, či kvalitní CAD podklady, obraťte se na nás a my s vámi rádi projdeme různé možnosti, které v této oblasti můžete použít.