FM Software

Co je CAFM nebo IWMS a proč ho potřebujete?

Computer CloudingMožná jste se setkali s původním a dodnes široce užívaným název Computer Assisted Facility Management (CAFM). Nově se však můžete setkat i s názvem Integrovaný Systém Správy Pracoviště (IWMS = Integrated Workplace Management System) . Jak IWMS tak i CAFM jsou kombinací různých technologií a databází; Computer Aided Design (CAD) , Building Information Models (BIM) a počítačový systém řízení údržby (CMMS = Computer Maintenance Management System). Většina dnešních systémů je zajišťována prostřednictvím internetového prostředí (WEB), což znamená jednodušší umožnění vzdáleného přístupu k těmto technologiím a databázím.Takovéto softwarové prostředky významně podporují systémy FM řízení. Základem by měla být pasportizace prostor (místností) a sledování provozu a údržby kritických technologií a stavebních prvků, které je takto možno sledovat současně a efektivně. Zavede-li se tento systém komplexněji, pak mimo jiné podporuje správu prostor, evidenci a správu budov a majetků, systémy projektového řízení, správu technologií a budov (areálů), jejich pravidelnou i mimořádnou údržbu a v neposlední řadě systémy environmentální udržitelnosti. Ve své podstatě není důležité, jaký systém je implementován, významné je to, že všichni kdo mohou poskytnout informace je mají kam umístit a tyto jsou v patřičnou chvíli, na patřičném místě a v použitelné podobě k dispozici každému, kdo je naopak právě potřebuje.

S CAD nebo bez CAD?

CAFM či IWMS jsou tradičně vnímány jako systémy, které propojují CAD (vektorové elektronické výkresy) a relační databázové prostředí s daty specifickými pro FM zajištění. Mnoho současných systémů se však rozhodlo pro výhradně alfanumerické databázově orientované řešení bez grafických CAD prvků.

Obě řešení mají své pro a proti. Druhé „bez CAD“ systémy umožňují rychlou implementaci a zavedení do užívání (a jsou často výrazně levnější). Častá argumentace spočívá v předpokladu, že není potřeba najímat CAD specialisty a čistě alfanumerické řešení pro mnoho procesů postačuje (zejména ve finančně-účetní rovině). Grafické prostředí se však velice rychle rozvíjí, CAD systémy jsou mnohem dostupnější, nebo lépe řečeno jednoduší na ovládání a užívání. Nevyužívat v CAFM či IWMS grafické CAD prostředí se tak stává skutečnou slabinou či výhledově hrozbou.

FM-Software-2

Co jsou CAFM / IWMS systémy?

CAFM systémy se skládají z množství technologických a evidenčních informací, které mohou být obsaženy v objektově orientovaných databázových systémech, CAD systémech, Building Information Modelech (BIM) a mohou být čerpány i z propojených ostatních informačních zdrojů společnosti jakými mohou být ERP (Informační firemní obchodně ekonomické systémy), CMMI (Computerised Maintenance Management Systém = systémy údržby výrobního majetku) či jiné firemní programy a databáze. Většina současných CAFM systémů je již zavedena a provozována v intra-/internetovém prostředí a poskytují celou řadu funkcí, včetně plánování a analýzy. Data mohou být shromažďovány z různých zdrojů prostřednictvím technologických přenosů nebo s využitím naplnění dat pracovníky. Data mohou být uložena, skladována, a provozována z jednoho datového úložiště.

Schopnost snadno pořizovat a spravovat svá data má obrovský vliv na vaše každodenní operace, stejně jako vaše obchodní plánování.


Tyto technologie vám umožňují pomocí reportovacích systémů optimalizovat podpůrný FM provoz a správu budovy či areálu a prostoru. Váš FM tým bude schopen lépe posoudit, kolik bude projekt stát, a to při současném zmenšení chybovosti. Většina FM systémů by měly umět komunikovat s platformami podnikových informačních systémů (ERP = Enterprise Resource Platforms), jako jsou SAP, Oracle Finance, současně však i zajistit výměnu informací se systémy pro správu budov (např. BMS systémy). Řešení dostupné na trhu, může být postaveno na serverové bázi, nebo na cloud bázi (internetová forma), ale ve většině případů tyto systémy vyžadují přizpůsobení potřebě konkrétního zákazníka navzdory tomu, co marketingové materiály dodavatelů software mohou uvádět.

Náš přístup je vždy orientován na konkrétní potřeby našich klientů s řešením zaměřeným na požadovaný cíl a funkční zajištění SW podpory ve formě CAFM či IWMS. Pokud hledáte praktickou podporu při přípravě a implementaci informační podpory, obraťte se na nás a my s vámi rádi projdeme různé možnosti, které v této oblasti můžete aplikovat.