Projektové audity

Investiční projekty mohou pro společnost představovat významné riziko. Existuje zde celá řada rizik spojených s každým projektem – zejména se jedná o stoupající náklady, zpoždění projektu a v neposlední řadě o kvalitu projektu. Audit projektu nám poskytuje možnosti udržet správný směr projektu a možnost změny rizik ve výhody.

Project-Audits

Výhody projektového auditu

Nezávislý audit třetí stranou přináší:

 • Jistotu v řízení projektu a dodržování harmonogramu
 • Kontrole nákladovosti
 • Identifikaci potenciálních slabin projektu
 • Identifikaci možných omezení nebo zmenšení rozsahu
 • Sledování výkonnosti
 • Posílení projektového řízení
 • Pomoci při eliminaci rizik
 • Posouzení dopadu na provozní rozpočet
 • Zlepšení procesu implementace projektu
 • Snížení časové náročnosti projektu snížením víceprací

Provedením auditu v rané fázi projektu lze docílit snížení rizika a zavedení efektivní kontroly, a to na základě:

 • zlepšení procesu implementace projektu
 • zkrácení časové náročnosti projektu snížením víceprací
 • sladěním zodpovědností a bezpečnosti
 • zapracováním milníků, kterými je třeba se zabývat
 • sladěním projektu s obchodními cíli

Záruka

Firmy chtějí záruky, že jejich projekty budou úspěšné. Při stanovení hlavních cílů projektu je nutno zajistit jejich realizovatelnost. Projektový audit pomáhá zajistit, že probíhají všechny následující procesy:

 • Finanční řízení
 • Zadávání zakázek
 • Reklamační řízení
 • Zpráva o plnění harmonogramu a projektových plánů ze strany dodavatelů
 • Projektové řízení
 • Řízení bezpečnosti

Pokud si přejete získat více informací, můžeme s vámi diskutovat nad celou řadou služeb v oblasti projektových auditů, které jsou k dispozici, aby vám pomohly s vašimi projekty. Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak nastavit procesy auditu, nebo zaškolit vaše pracovníky v tom, jak vybírat kvalitní metriky pro hodnocení a sledování projektů, prosím kontaktujte nás. Rádi s vámi prodiskutujeme všechny možnosti, které jsou pro vás k dispozici.