Proč projekty selhávají?

Všechny projekty jsou dočasné a vždy zahrnují určitou formu změny. Například se může jednat o novou budovu nebo rekonstrukci, novou organizační strukturu nebo o nové informační systémy. Tyto změny jsou obvykle doprovázena časovými a finančními omezeními, stejně tak jako riziky, která musím být brány v úvahu.

Po celou dobu trvání každého projektu úzce spolupracujeme s našimi klienty. Víme, jak je důležité komplexně podchytit „změny“ a mít nad nimi kontrolu. Vždy se ujistíme, že všechny zúčastněné strany mají jasnou představu o cílech, nákladech, harmonogramech a případných rizicích.

Zkušenosti nás naučily, proč projekty selhávají . Vlastní riziko spočívá v překročení stanoveného času nebo nákladů, případně v tom, že nebude dosaženo úspěšného výsledku. Tato selhání jsou téměř vždy způsobeny následujícími faktory:

 • Špatným nastavením projektu
  • ze strany vlastníka projektu
  • nedostatečnou konzultací se všemi zúčastněnými stranami
  • nedostatečnou specifikací požadavků a požadovaných výsledků
 • Nedostatečným určením vlastnictví a osobní odpovědnosti na straně vrcholového vedení
 • Nedostatečnou zkušeností a kvalifikací projektového manažera
 • Neodpovídajícím režimem kontrolních dní a chybami v rozhodovacím procesu
 • Rozporuplným pochopením požadovaných projektových procesů , rolí a odpovědností

Základy pro nastavení projektů

Pokud chcete změnu, pak je projektové řízení včetně příslušného softwaru základem úspěchu, který pomáhá řídit a v důsledku toho snižovat rizika. V závislosti na typu projektu je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • Mít správné lidi se správnými zkušenostmi
 • Zvážit pozici projektu v rámci organizace
 • Jasně definovat hranice povinnosti a odpovědnosti
 • Jasně definovat procesy včetně způsobu dokumentace a aktualizace

Všechny osoby, které jsou zapojeny do projektu, se tak mohou učit ze zkušeností ostatních. A co je důležitější, mohou tak předcházet podobným chybám…

AS-BUILT

Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak založit nastavit a řídit svůj projekt, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.