Plánování a projekt FM

Business Plan Podpora Facility managementu (FM) v podání Hein consulting se zaměřuje na vaši podporu při optimalizaci zdrojů, modernizaci způsobu práce. Zároveň nabízíme i atypické produkty. Pomůžeme vám získat co nejvíce z vašich prostor.

Úzce spolupracujeme s našimi klienty v každé fázi stavebního projektu. Naším cílem je plánování a design. To musí být integrováno v každé fázi projektu.

Ze zkušeností víme, že mezi počátečním návrhem a skutečným provedením až příliš často dochází k nejrůznějším kompromisům. Vezmeme-li v úvahu koncového uživatele, vaše zaměstnance nebo zákazníky, kteří budou budovu užívat, může to na ně mít pouze negativní dopad. Pokud má být fáze projektu časem, kdy se otevírají všechny myšlenky a nápady a kdy na papíře tvoříte budovu, jakou ji chcete mít, pak každý kompromis znamená, že skončíte s budovou, která nebude vyhovovat. Přistoupením na kompromisy omezujete funkčnost, stejně jako flexibilitu budovy pro koncového uživatele.

Studie – Projekt – Výstavba – Provoz

Ke všem budovám přistupujeme s jasným zřetelem na plánování a projekt FM. Věříme, že FM musí být zahrnut v každé fázi procesu, od počátečních fází až po obsazení budovy. To umožňuje vytvořit dlouhodobě udržitelný projekt s ohledem na náklady budovy po celou dobu jejího životního cyklu a stejně tak to přináší výhody koncovým uživatelům.

Můžeme vám pomoci dostat tuto praxi do srdce vašeho rozvoje, což vám umožní řídit změny a minimalizovat jakékoli nepředvídané nehody. Váš projekt bude nákladově efektivnější, dojde ke snížení rizika a zbytečných výdajů. Zjistěte, jak vám můžeme prostřednictvím Facility managementu pomoci.

Pokud hledáte praktickou podporu a nebo další informace z naší komplexní nabídky služeb pro budovy a provozy, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.