Přístup k údržbě

Dream Team Údržba , stejně jako mnoho jiných součástí obchodního systému, musí pracovat hladce. Pouze v případě, že selže, vidíme její vliv a význam pro podnikání. Úzce spolupracujeme s klienty na rozvoji, implementaci a správě systémů údržby. Zaměřujeme se na prevenci, stejně jako na nápravu problémů. Bereme v úvahu všechny provozní potřeby podnikání, stejně jako potřeby každodenní údržby.

Hein Consulting zaujímá individuální přístup k potřebám svých klientů a pomáhá jim rozvinout řízení údržby a strategii pro jejich podnikání. Zaměřuje se na zařízení, na jeho umístění a provoz. Standardní procesy a postupy by měly být optimalizovány tak, aby splňovaly specifické potřeby jednotlivých podniků.

Pracujeme na plánování a projektových fázích výstavby zařízení, kde úkolem HC je vytvořit správné strategie a scénáře údržby. Můžeme plánovat rizika, růst a další výzvy, kterým vaše podnikání může čelit.

Představte si, že jste podnikatel s výrobními stroji. Chcete přesunout odpovědnost za údržbu na specializované výrobní týmy. Budete tím schopni dosáhnout obrovské úspory nákladů, protože přecházíte na vyhrazené prostředky. Můžete vytvořit menší nárazníkové zóny a snížit náklady na náhradní díly. Se svými prostředky budete zacházet mnohem efektivněji; bude méně prostojů a zkrátí se doba odezvy. Ještě důležitější však je, že změníte kulturu a vlastnictví údržby, stejně jako její filozofii. To je jeden příklad toho, jak HC může pomoci zefektivnit vaše podnikání.

Hein Consulting se rovněž zapojuje do stávajícího podnikání, kde proces údržby z provozní stránky selhal. V úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a zavedením vhodných postupů, které kombinují plánované a neplánované činnosti, kapitálové požadavky a požadavky údržby specifické pro provoz podniku. Naše práce spojuje mnoho aspektů, které pokrývají rozdělení zdrojů, plánování, řízení rizik, kontrolu systému a zpětnou vazbu pro kontinuální optimalizaci podnikání našich klientů.

Naše služby v oblasti řízení údržby

 • Přístup k údržbě
 • Smlouvy na údržbu
 • Asset Management
 • Projekt infrastruktury a jeho implementace
 • Projektový management
 • Plánování prostoru
 • Benchmarking
 • Systémy řízení budov
 • Komerčních správa nemovitostí
 • Energie
 • Nákup zařízení
 • Životní cyklus zařízení
 • Požární inženýrství
 • FM Audity
 • FM Vzdělávání a školení
 • FM Softwarové technologie
 • Řízení údržby
 • Řízení rizik

HC vás může podpořit v nastavení a řízení projektů správy budov a při tvorbě programu pro úspěšný provoz. Prosím, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různé možnosti, které jsou pro vás k dispozici.