Všeobecné obchodní podmínky

Děkujeme, že jste si udělali čas přečíst si naše webové stránky. Tím, že tak činíte, souhlasíte s našimi podmínkami užívání. Prosím, přečtěte si proto pečlivě následující podmínky, kde specifikujeme náš vztah s vámi, s našimi službami, stejně jako naše zásady ochrany osobních údajů.

Když používáme termín Hein Consulting (HC) máme na mysli sebe jako majitele těchto stránek a informací v nich obsažených. Naše sídlo je:

Hein Consulting
1 Fusionopolis View,
Sandcrawler #08-02
Singapore 138577

Termín „vy“ se vztahuje na uživatele nebo návštěvníka našich webových stránkách.

Používání této webové stránky se řídí následujícími podmínkami použití:

  • Obsah stránek tohoto webu je pro obecné informace a použití. Jakékoliv změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění.
  • Ani my, ani jakékoliv třetí strany neposkytují žádnou záruku nebo garanci, pokud jde o přesnost, včasnost, výkonnost, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na této webové stránce a to pro jakýkoli konkrétní účel. Vezměte na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my se v plném, zákonem povoleném rozsahu, výslovně zříkáme odpovědnosti za případné nepřesnosti či chyby.
  • Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů uvedených na této webové stránce je výhradně na vlastní nebezpečí, za které neneseme odpovědnost. Všechny výrobky, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky a jejich využití dle vašich specifických požadavků provádíte pouze na vaši vlastní zodpovědnost.
  • Tato webová stránka obsahuje materiál, který je v našem vlastnictví nebo v naší licenci. Pod pojmem materiál zahrnujeme, ne však výlučně, design, obsah, uspořádání, vzhled a grafiku. Reprodukce je povolena pouze v souladu s autorským právem, který je součástí těchto obchodních podmínek.
  • Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo v licenci provozovatele, jsou uvedeny na webových stránkách.
  • Jakékoli neoprávněné používání těchto webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být chápáno jako trestný čin.
  • Tato webová stránka může občas obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí, pro poskytnutí dalších informací. To však neznamená, že tuto webovou stránku(-y) schvalujeme. Nemáme žádnou odpovědnost za obsah odkazované webové stránky(-ek).
  • Bez předchozího písemného souhlasu Hein Consulting nesmíte z jiné webové stránky nebo dokumentu vytvořit odkaz na tuto webovou stránku.
  • Vaše používání této webové stránky a veškeré spory vyplývající z takovéhoto použití webových stránek podléhá zákonům Singapuru.