Řízení změn

Direction Jedna z mála věcí, které zůstávají neměnné, je změna. Toto klade na podnikání nároky, které však mohou být často turbulentní a zavádějící. Investoři žádají nárůst zisků, avšak aby tohoto bylo dosaženo, je často třeba změnit či upravit organizaci. Zhoršující se konkurenční prostředí, jakož i složitá makroekonomická situace, nutí podniky, aby tvořily rychleji, kvalitněji a levněji. To vede společnosti k nutnosti změny dlouhodobě zavedených procesů, jakož i změny rolí a odpovědností jednotlivců a týmů.

Držet náskok

Abyste obstáli, musíte si držet náskok. Jednotlivé role je třeba přepracovat a zefektivnit, technologie mění způsoby práce a bude třeba zapojit nové formy komunikace. Zkušení konzultanti HC vám zajistí potřebnou podporu po celou dobu této změny.

Prolomit vzor

Prolomit dlouhodobě zavedené způsoby práce je těžké. Musíte překonat obvyklé námitky typu „ale my jsme to tak vždy dělali“, nebo „ale oni to tak vždycky dělali“, nebo ještě hůře „my jsme jiní“. Nikdy to není snadné a odpor ke změně je normální. Během procesu změny je důležité využít příležitosti a začlenit do organizační kultury povědomí a pochopení, že změna je normální, přijatelná a prospěšná pro podnikání. Krátkodobé cíle spolu se způsobem, jak budou měřeny jejich přínosy, musí být jasně vysvětleny. Pouze za těchto předpokladů lze přesvědčit zaměstnance o předvídatelném a hmatatelném „vítězství“ a zapojit je do tohoto procesu.

Výstraha

Současně je namístě určitá opatrnost. Mnoho změnových projektů nemělo požadovaný účinek a některé dokonce více poškodily než zlepšily. Chcete-li zvýšit výkon, pak musíte docílit synchronizace mezi vlastním rozhodnutím a účinnou organizační strukturou. Toto není pouze významný faktor, je to přímo klíčový faktor změny.

Praxe

V praxi se jedná o schopnost podniku provést klíčová rozhodnutí rychleji a kvalitněji než konkurence. K dispozici je mnoho standardních změnových modelů, HC se však nejdříve zaměřuje na vlastní organizaci a následně modifikuje jednotlivé kroky změn podle konkrétních potřeb týmu, který je používá. HC tak připravuje řešení společnosti „na míru“. Tím se vyloučí scénář „unifikovaného řešení pro všechny“. Změna nemusí znamenat nic špatného, vždy se však musí „přizpůsobit“ vašemu podnikání, schopnostem osob zapojených do tohoto podnikání a potřebě obchodu. Je důležité vždy naplánovat a zvážit všechny potenciální výsledky. Co však potřebujete nejvíce je přesvědčit a získat si na svou stranu investora/majitele.

Odborníci HC jsou připraveni spolupracovat s vámi na tvorbě změnových programů, na jejich řízení a vlastní implementaci do vaší společnosti. Spolu s vámi dokončíme úspěšnou změnu ve vaší společnosti.

Pokud hledáte skutečnou podporu, způsoby, jak nastavit program změn, obraťte se na nás a my s vámi rádi projdeme různé možnosti, které v této oblasti můžete aplikovat.