Komunikace

Efektivní komunikace

Pro podnikání je velmi důležitá schopnost komunikovat s ostatními, či sdílet a vnímat nápady. Každý řídící pracovník musí mít bezpodmínečně schopnost účinně vést a řídit ostatní. Kvalitní komunikace se ukázala nepostradatelným nástrojem jak tohoto dosáhnout.

Předat své poselství

Business Thinking Do komunikace je zapojeno více parametrů – odesílatel, příjemce, zpráva a způsob. Jakékoliv sdělení musí být předně komunikováno tak, aby předalo myšlenku či názor. Forma a způsob předání myšlenky musí být zvoleny co možná nejefektivněji a nejúčinněji. Musíme si uvědomit, že každý jedinec je jiný. Někteří raději poslouchají, co jim říkáte, někteří upřednostňují prezentační formy sdělení, neformálních hovorů či diskuzí. Je proto nezbytné zjistit, dříve než bude komunikace započata, jakou formu komunikace upřednostňuje příjemce sdělení. Platí zde ono okřídlené „dvakrát měř a jednou řež“.

Současně je třeba eliminovat rušivé efekty tj. vše, co může negativně zasahovat do komunikačního procesu. Snažit se, aby bylo vše sděleno jasně, stručně a věcně. Toto zajistí, aby byla zpráva předána jednoznačně, srozumitelně a aby byla chápána tak, jak byla zamýšlena.

Komunikace je obousměrná

Aktivní naslouchání je stejně důležité jako mluvení, většina problémů v komunikaci vzniká v důsledku nedostatku naslouchání. Pro kvalitní komunikaci je nezbytné vyhradit si dostatek času, koncentrovat se a jasně rozeznat všechny přednesené verbální, vizuální a zvukové signály, stručně řečeno:

  • koncentrovat se
  • vcítit se
  • přijmout
  • převzít

Je překvapující, že se takový jednoduchý postup musí stále připomínat, ale bohužel všichni opakovaně chybujeme. Je stále nezbytné řídit vlastní emoce, a vnímat myšlenky a obavy druhé osoby jak přijímá naši zprávu. V HC vnímáme komunikaci velmi vážně, a proto pro každého klienta a každý projekt nastavujeme jasné komunikační struktury, které umožňují všem zúčastněným stranám, aby vyjádřili svůj názor efektivním a účinným způsobem. Toto je důležité zejména v multikulturním a v mnoha případech, ve virtuálním pracovním prostředí. A i když budete mluvit stejným jazykem, můžete pochopit či používat slova jinak.Pokud hledáte praktickou podporu či způsob, jak udržet svůj tým kvalitně informovaný, nebo pokud potřebujete návod jak si osvojit efektivní formy komunikace, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.