Firemní kultura a její změna

Firemní kultura se dotýká každé úrovně vaší společnosti. Vztahuje se k vaší interní i externí komunikaci, formě jak získáváte nové zákazníky a projevuje se v každém prvku firemní strategie. Pokud je v této oblasti něco porušeno je třeba toto urychleně napravit.

Ačkoliv se může zdát, že změna organizační struktury či firemní politiky je relativně snadná, změna firemní kultury je naopak značně obtížná. Takováto změna předně vyžaduje důvěru a jasnou komunikaci. Potřebujete jednotný tým, nebo alespoň skupinu přesvědčených jednotlivců, kteří vám pomohou docílit potřebné změny.

culture-and-change K dispozici jsou tři stupně, jejichž prostřednictvím lze docílit změny firemní kultury:

Pochopení změny

Předně pochopení, že změna je potřebná. Nejlépe je, pokud k tomuto poznání dojde organizace či její tým sám. Přesvědčit každého člena týmu je často těžší, zejména proto, že tito jednotlivci nebo jejich praxe mohou být tím, co přispívá k negativní firemní kultuře.

Řízení zdrojů

Řízení zdrojů prostřednictvím změny. Organizace nemůže přestat pracovat jenom proto, aby prošla procesem změny. Toto zvyšuje význam potřeby kvalitně odvedené práce týmu. Změna firemní kultury často vyžaduje změnu v řízení firemních zdrojů. Toto může zahrnovat zmenšování jednoho prvku podnikání oproti podpoře a investici do jiného.

Komunikace

Komunikace je zásadním prvkem a musí být zachována v průběhu celého procesu. Často malé, avšak disharmonické hlasy jsou jádrem negativní firemní kultury. Aby došlo k potřebné změně firemní kultury je třeba tyto zpochybňující hlasy objevit a následně utišit. Zaměstnanci potřebují vědět, že existuje alternativa ke stávající firemní kultuře a že je potřeba se o tuto alternativní firemní kulturu zasadit. Toto jim dává důvěru tuto změnu přijmout.

Změna je dobrá

Poznání, že existuje potřeba změny, není totéž, jako schopnost dosáhnout na ni. Někteří členové týmu budou muset tým opustit, a naopak bude potřeba tým obohatit o členy nové, kteří posílí potřebné procesy a změnu politiky. Závazek, že docílíme potřebné změny, usnadní tato rozhodnutí.

Jak vám můžeme pomoci?

Hein Consulting vám pomůže analyzovat strukturu a procesy, které pro změnu potřebujete. Rádi Vám poradíme strategii, postupy a techniky, které vám pomohou úspěšně upravit nebo změnit firemní kulturu ve vaší organizaci a pomůžeme při praktické implementaci těchto změn.

Pokud hledáte praktickou podporu a způsoby, jak založit firemní kulturu či jak ji změnit, obraťte se na nás a my s vámi rádi prodiskutujeme různá řešení, která jsou pro vás k dispozici.